KMG bijeenkomst Vluchtelingen uit Eritrea

Op 30 juni organiseerde het Kennis platform Multicultureel Groningen (KMG) een themabijeenkomst over Vluchtelingen uit  Eritrea. Hoe speel je in op wensen vragen en behoeften?

Eritreeërs: het is een groep die zelden in berichtgeving over vluchtelingen voorkomt, maar één die steeds meer in omvang toeneemt. In navolging van de stroom vluchtelingen uit Syrië, verdienen zij specifieke aandacht. Organisaties, professionals en vrijwilligers krijgen steeds meer te maken met deze groep en hun eerste hulpvraag, vluchtverhaal, cultuur, tradities, verwachtingen, uitzicht op verblijfstatus en werk.

Dat dit onderwerp leeft, bleek wel uit de opkomst van ruim 85 deelnemers: vertegenwoordigers van gemeenten, migrantenorganisaties, onderwijs en professionals en vrijwilligers die met migranten werken. Tijdens deze bijeenkomst werd niet alleen over maar ook met vluchtelingen uit Eritrea gesproken.

Achtergronden en dagelijkse praktijk
Deze middag werd ingezoomd op achtergronden, de dagelijkse praktijk in Eritrea versus Nederland en het inburgeren en integreren in Nederland. In de verschillende presentaties/workshops lichtten organisaties hun werkwijze toe en wat nodig is om deze te laten slagen. Vluchtelingen uit Eritrea vertelden wat voor hen het verschil heeft gemaakt.

Naast de centrale presentatie over Eritreërs in Nederland, wie zijn zij, wat is hun achtergrond en hun migratie naar Nederland konden de deelnemers aan de bijeenkomst twee van de vier aangeboden workshop sessies volgen. In de workshop sessies werd ingegaan op de thema’s: historie, culturele achtergrond en maatschappelijke problematiek van vluchtelingen uit Eritrea; scholing en arbeid; de gezondheidszorg in Nederland voor mensen uit de Eritrese Gemeenschap en de verschillen en overeenkomsten tussen de manier van leven in Eritrea en in Nederland en hoe dat ervaren wordt. Tijdens de sessies was er volop gelegenheid kennis te delen, vragen te stellen en ervaringen en tips uit te wisselen.

Duidelijk werd uit de verhalen van de aanwezige vluchtelingen uit Eritrea dat een aanpak op maat de meeste kansen biedt voor een geslaagde inburgering in Nederland.

Download de centrale presentatie en die van de workshops hier

Voor meer informatie klik hier

Nieuwsarchief 2017 2016 2015