Interventiewijzer participatie Vluchtelingen

Vluchtelingen met een verblijfsstatus zo snel mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Gemeenten zien zich voor die taak gesteld. Maar hoe doen ze dat en hoe zorgen ze ervoor dat dit werkt? En welke aanpak – interventie – gebruik je eigenlijk? Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde daarvoor een interventiewijzer

Nieuwsarchief 2017 2016 2015