Wet Modern Migratiebeleid

Op 1 juni 2013 treedt de Wet Modern Migratiebeleid in werking tegelijk met de Wet Nationale Visa. Beide wetten betreffen vooral de reguliere verblijfsdoelen. Denk aan arbeid, studie en gezinshereniging. Lees meer over de veranderingen op: www.ind.nl/Themas/Modern-migratiebeleid/Pages/default.aspx