Wet meldcode

Op 1 juli 2013 treedt de Wet Meldcode in werking. In de provincie Groningen is het KMG-lid Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) betrokken bij het project "Meldcode werkt in Groningen!" Sinds 1 januari 2012 kunnen Groninger professionals overleggen met en melden via het telefoonnummer 0900 – 125 125 0.

Er is ook een speciale website: www.meldcodegroningen.nl

”De Meldcode werkt in Groningen!” is een gezamenlijk initiatief van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen en biedt een overzichtelijk vijfstappenplan wat u als professional het beste kunt doen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.