Remigratiewet

Op 1 juli 2014 treedt de nieuwe Remigratiewet in werking. De overheid helpt immigranten uit bepaalde landen die terug willen keren naar hun geboorteland of naar het land waarvan zij de nationaliteit hebben of hebben gehad. In bepaalde situaties is er financiële hulp mogelijk bij of na hun remigratie. Per 1 juli 2014 wijzigt de Remigratiewet. Vanaf dan vervalt bijvoorbeeld de eenmalige uitkering voor de kosten van de verhuizing.

Maar er verandert meer: aanvragers moeten 55 jaar of ouder zijn, afkomstig zijn uit een van de doelgroepen van de wet en op de leeftijd van 18 jaar of ouder naar Nederland gekomen zijn, minstens één jaar uitkeringsgerechtigd zijn en minstens 8 jaar legaal in Nederland verbleven hebben. Bovendien wordt de Basisvoorziening afgeschaft.

Remigratiewet
Vanaf 1 juli 2014 Voorwaarden nu (tot 1 juli 2014)
55 jaar of ouder 45 jaar of ouder
Minimaal 8 jaar legaal in Nederland Minimaal 3 jaar legaal in Nederland
Minimaal 1 jaar een Nederlandse uitkering Minimaal 6 maanden een Nederlandse uitkering
Buiten Nederland geboren (net als 1 van de ouders) Behoren tot de 1e of 2e generatie (buiten Nederland geboren)
Na hun 18e verjaardag naar Nederland gekomen  

 

De gewijzigde Remigratiewet wordt dus strenger en beperkter. Kijk op de website van de rijksoverheid welke mensen in aanmerking komen voor een remigratie-uitkering en voor meer informatie over de komende veranderingen.