Nieuwe wet voor inburgeraars

Vanaf 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving Inburgering. Voor nieuwkomers die vóór 1 januari 2013 al moesten inburgeren, geldt nog altijd de oude wet. De vergoedingen en het lenen blijven hetzelfde, de gemeente informeert hen over hun inburgeringsplicht en kan helpen met het regelen van een cursus of een examen. Wat er wel kan veranderen, zijn de examens. De korte vrijstellingstoets stopt. De groep die al voor 1 januari moest inburgeren, mag tot 1 januari 2015 zelf kiezen of ze het oude of het nieuwe examen willen doen. Daarna moet iedereen het nieuwe examen halen.

Voor degenen die vanaf 1 januari 2013 moeten inburgeren gelden andere regels. Zij moeten de inburgering zelf regelen en ook betalen. Dit betekent dat deze inburgeraars zelf op zoek moeten gaan naar een cursus en niet langer de hulp van de gemeente hierbij krijgen. Er kan nog wel geld geleend worden om de cursus te bekostigen, maar dit moet dan via DUO geregeld worden. DUO is ook de instantie die informeert over de inburgeringplicht.

Op dit moment zijn er dus twee wetgevingen van kracht, waarbij de gemeente nog verantwoordelijk is voor de uitvoering van de oude wetgeving en DUO voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Een verschil tussen beide wetgevingen is ook de termijn waarop mensen geacht worden te kunnen inburgeren. De groep die onder de oude wetgeving valt mag er 3,5 jaar over doen. De nieuwe wetgeving gaat uit van een periode van 3 jaar. Een groot verschil is ook dat inburgeraars zelf op zoek moeten gaan naar een cursus en  deze ook moeten betalen.

Lees meer op: www.inburgeren.nl