Eer gerelateerd geweld

De overheid probeert eer gerelateerd geweld te voorkomen door het geweld op tijd te signaleren, slachtoffers op te vangen en door te zorgen dat daders gestraft worden. Op de website http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld  is veel informatie te vinden over hulp bij eer gerelateerd geweld, over het voorkomen van dit geweld en over de aanpak van huwelijksdwang.

Op 6 juni 2013 kondigde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pakket van acties aan om de aanpak van huwelijksdwang en achterlating te versterken. Hulpverleners moeten meer kennis krijgen over de aanpak van huwelijksdwang, mede omdat op 1 juli de Wet Meldcode ingaat. Scholen en zorginstellingen zijn dan verplicht te handelen volgens de meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Huwelijksdwang en achterlating vallen onder huiselijk geweld. Er komt voor professionals een landelijk knooppunt “Huwelijkdwang en Achterlating”. Ook kunnen zij gebruik maken van een e-learning module dat door het ministerie wordt aangeboden, zodat professionals zelf in staat zijn om hun kennis over huwelijksdwang te vergroten. Tot en met 2014 loopt er ook een multimediacampagne gericht op jongeren. www.alsniemandietsweet.nl 

Brief van minister Asscher: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/07/kamerbrief-aanpak-huwelijksdwang-en-achterlating.html
 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Directie Integratie & Samenleving
Team Huwelijksdwang