Taalcoach en begeleiding

Inburgeraars kunnen in de provincie Groningen gebruik maken van extra ondersteuning om zo de effectiviteit van hun inburgeringprogramma te verhogen (groepsgewijs of individueel). Op diverse plekken in de provincie helpen de vrijwilligers van de KMG-leden de inburgeraar bij het leren van de Nederlandse taal.

Taalkoppelproject Delfzijl

Het Taalkoppelproject is een individuele ondersteuning om Nederlands te leren. De taalkoppels bestaan uit een vrijwilliger (de taalcoach) en een inburgeraar. De vrijwilliger helpt de inburgeraar bij het leren van de Nederlandse taal, als een extra ondersteuning voor de inburgeraar op weg naar het inburgeringexamen.
Het project is bedoeld voor mannen en vrouwen die verplicht óf vrijwillig (gaan) inburgeren. De inburgeraar wordt begeleid door een vrijwilliger. Een beroepskracht ondersteunt de vrijwilliger. Het Taalkoppelproject vindt plaats in het gebouw van Si! of bij de deelnemer thuis.

www.sii.nu

Taalcoaches en Taalondersteuning gemeente Groningen

Tijdens de extra uurtjes taalondersteuning krijgen inburgeraars de kans om de Nederlandse taal te oefenen. Voor vluchtelingen en migranten die al wat langer in Nederland zijn, kunnen de paar uurtjes extra ondersteuning helpen bij het behalen van bijvoorbeeld een diploma.
Een vrijwillige taalcoach maakt afspraken met de deelnemer om één of twee keer in de week aandacht te besteden aan de taal. Bijvoorbeeld aan lezen, schrijven, spreken of grammatica, maar ook aan vaktaal of het begrijpen van schoolopdrachten. De ondersteuning vindt over het algemeen plaats bij Humanitas, maar samen naar de markt gaan voor een oefening in de praktijk kan ook. Humanitas heeft ook conversatiegroepjes op verschillende taalniveaus. Taalondersteuning is er voor beginners en gevorderden.

www.humanitasgroningen.nl

Taalcoachproject Rode Kruis

Dit project is bedoeld voor anderstaligen uit alle delen van de wereld. De vrijwillige taalcoach ondersteunt een deelnemer om de Nederlandse taal op een praktische manier onder de knie te krijgen. Je kunt de Nederlandse taal leren uit een boek, maar oefenen in de praktijk is minstens zo belangrijk! Dit draagt bij aan de zelfredzaamheid  van de anderstalige deelnemer.
De taalcoach en deelnemer vormen een taalkoppel, circa twee uur per week gedurende 6-12 maanden. Iedereen kan taalcoach zijn: studenten, gepensioneerden, oppasmoeders etc. Het taalkoppel bepaalt zelf welke activiteiten ze gaan ondernemen, zoals een bezoek aan de bibliotheek, de krant lezen of gewoon met elkaar praten.

Lees meer op de website van afdeling Groningen