Inburgeren

Nieuwkomers in Nederland zijn sinds begin 2013 zélf verantwoordelijk voor het zoeken naar een inburgeringcursus. Zij moeten de cursus volledig betalen. De vergoeding door gemeenten zijn afgeschaft en de gemeente is ook niet meer verantwoordelijk voor de begeleiding naar het juiste onderwijs. Voor nieuwkomers die al voor 1 januari 2013 moesten inburgeren, geldt nog de oude wet.

Lees meer: www.inburgeren.nl

Inburgeringtrajecten

Als mensen moeten inburgeren of dat zelf graag willen, moet er een school gevonden worden om de taal te leren. In Nederland controleert Blik op Werk of scholen voldoen aan de eisen. Op hun website kunnen mensen zoeken naar scholen die dit keurmerk hebben. Er staan meer dan 100 aanbieders en er is altijd een school in de buurt van de inburgeraar. In het Noorden zijn de KMG leden het Alfa-college, Noorderpoort en VluchtelingenWerk Noord Nederland belangrijke aanbieders van inburgeringtrajecten.

Meer informatie: http://www.blikopwerk.nl/inburgeren

Alfa-college

Bij het Alfa-college kunnen inburgeraars een inburgeringscursus volgen om onder andere de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Het ROC Alfa-college geeft inburgeringscursussen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Denk hierbij aan cursussen: Nederlands, Nederlands in de praktijk en Kennis van de Nederlandse Samenleving. Mensen volgen een paar dagdelen per week les. Het Alfa-college, unit Educatie, geeft al heel lang cursussen voor mensen uit andere landen die in Nederland komen wonen. In een gesprek wordt samen met de inburgeraar gekeken welke cursus en welke groep het beste bij hun situatie past. Ook krijgen inburgeraars extra individuele begeleiding door een persoonlijke begeleider.

Noorderpoort

Binnen het Noorderpoort verzorgt de Sector Educatie een breed onderwijsaanbod voor Nederlandstalige en anderstalige (jong)volwassenen met zeer verschillende achtergronden, leerwensen en mogelijkheden. De sector werkt resultaatgericht aan integratie en ondersteuning van groepen die buiten de samenleving dreigen te komen staan. Daarnaast is er scholing met betrekking tot re-integratie, bijvoorbeeld sollicitatietrainingen. De vraag van de klant staat centraal. De school participeert in lokale netwerken en werkt samen met bedrijven en instellingen voor de vormgeving van het onderwijs en volwasseneducatie en inburgering. De lessen worden op verschillende plekken in het Noorden aangeboden.

VluchtelingenWerk Noord Nederland

Vluchtelingen en migranten kunnen op zes locaties in Noord Nederland inburgeringlessen nieuwe stijl volgen via Vluchtelingenwerk Noord-Nederland (VWNN). VWNN biedt nieuwe lespakketten en begeleiding op maat. Inclusief huiswerkopdrachten, spreekvaardigheid en examentraining. Waar nodig kunnen inburgeraars een lening afsluiten met VWNN om het inburgeringtraject te kunnen doorlopen. Een klas bestaat uit vijf tot vijftien personen. In 2013 zijn de eerste groepen gestart in Leeuwarden, Heerenveen, Dokkum, Groningen, Assen en Emmen.