Intercultureel

Organisaties, stichtingen, gemeenten, overheden en bedrijven krijgen steeds vaker te maken met medewerkers, collega’s en cliënten met een andere culturele achtergrond. Dit kan verrijkend zijn maar ook lastig. De misverstanden ontstaan door de verschillende ideeën over wat ‘hoort’ en niet ‘hoort’ en de diversiteit in communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Een vlekkeloze integratie in een interculturele omgeving is dan ook geen vanzelfsprekendheid.

Interculturele Effectiviteitstraining (IET)

De IET (Interculturele Effectiviteit Training) geeft concreet inzicht in uw eigen gedrag ten aanzien van omgaan met andere culturen en mensen die in uw beleving ‘anders’ zijn. In tegenstelling tot veel andere trainingen over dit onderwerp gaat het hier niet om kennis van andere culturen. De kracht van de training ligt in concreet oefenmateriaal – onder meer op basis van zeer diverse gefilmde situaties – waaruit u een directe terugkoppeling krijgt op een drie competenties:
• open houding
• inlevingsvermogen
• zelf actie ondernemen

Meer informatie: www.intercultureelcontact.eu

 

EIF, van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa.

Cultureel dialoog in wijk of dorp

Na het zeer geslaagde project Kleurrijk Dialoog in de regio Delfzijl waar ontmoeting centraal stond, startte een intercultureel project Cultureel Dialoog met het doel om de deelname aan culturele activiteiten en de organisatie door allochtonen uit de wijk te stimuleren. Dit werd gedaan door middel van workshops, cursussen, (sport)activiteiten en het organiseren van evenementen. Cultureel Dialoog is uitgevoerd voor allochtone bewoners in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en omstreken. Si! heeft hiermee veel kennis in huis over hoe je de dialoog tussen bewoners met elkaar aan kunt laten gaan.

www.si.nu