Mantelzorg en migranten

Mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond zijn vaak zwaar- of overbelast dan autochtone mantelzorgers. Soms is het begrip 'familiezorg' voor deze groep een betere term dan 'mantelzorg'. Uit onderzoek blijkt dat niet-westerse mantelzorgers minder gebruikmaken van ondersteuning, ook als u wel bekend bent met de mogelijkheden. Dat is jammer, want ook voor u staan de deuren van het mantelzorgsteunpunt in uw gemeente open.

Allochtone mantelzorg
Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, heeft een speciaal kennisdossier met informatie over hoe professionals u, als niet-westerse mantelzorger, kunnen bereiken en ondersteunen. Lees meer over allochtone mantelzorgers in de praktijk.

Opvallende aandachtspunten

  • het zijn vooral vrouwen die mantelzorgtaken op zich nemen;
  • het is vaak vanzelfsprekend dat familieleden mantelzorgtaken op zich nemen;
  • het weigeren van die taken is in veel gevallen onbespreekbaar, met als risico overbelasting;
  • weinig gebruik van ondersteuning (steunpunten mantelzorg, thuiszorg, zorgvrijwilligers);
  • kinderen worden op jonge leeftijd ingezet als tolk of voor begeleiding bij medicijngebruik (taal).

Provinciale website www.mantelzorggroningen.nl

Mantelzorg Magazine

Het expertisecentrum Informele Zorg geeft in de provincie Groningen drie keer per jaar een nieuwsbrief uit voor alle mantelzorgers in de provincie. Het eerste nummer van 2015 staat in het teken van Mantelzorg & Wonen. Download hier het magazine (pdf).

Wie zorgt voor oudere migranten?

De groep oudere migranten in Nederland wordt steeds groter. Met het ouder worden, neemt de behoefte aan zorg en ondersteuning ook toe. De aansluiting tussen de huidige zorg- en welzijnsvoorzieningen en deze groep ouderen is niet optimaal. Dit kan te maken hebben met het feit dat deze groep onbekend is met deze voorzieningen, maar het kan ook zo zijn dat het aanbod niet past bij de wensen en behoeften van oudere migranten. Gemeenten hebben met de transities in het sociale domein veel taken in het ondersteunen van ouderen en hun mantelzorgers. Het is daarom belangrijk dat gemeenten oudere migranten (en hun omgeving) ook goed kan bereiken. De publicatie “Wie zorgt voor oudere migranten” beschrijft de resultaten van twee projecten rond de zorg deze doelgroep.