Gezonde participatie

Veel migranten willen en kunnen eigen verantwoordelijkheid nemen binnen de gezondheidszorg. Soms hebben ze alleen nog een steuntje in de rug nodig om die verantwoordelijkheid ook te kunnen nemen. Uit onderzoek blijkt dat migranten doelgroepen meer risico lopen op een slechte gezondheid dan autochtonen. Met een goede gezondheid vergroten ze de kans op participatie in de samenleving.

Met het gezamenlijke project “Gezonde participatie” richten CMO Groningen, Jasmijn, Si!, Zus & Zorg en Interconnect zich op vrouwen binnen de migranten doelgroepen in de gemeenten Groningen, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Er is aandacht voor interventies die het psychische en lichamelijke welbevinden bevorderen en voor taboeonderwerpen zoals seksualiteit, besnijdenis, rolopvatting van vrouwen. Het project loopt van 2013 tot en met juni 2015. Het is het doel om de vrouwen net dat steuntje in de rug te geven waardoor ze meer verantwoordelijkheid binnen de gezondheidszorg gaan nemen en hiermee de kloof tussen autochtone burgers en migranten te verminderen. De projectactiviteiten bestaan onder meer uit:

  • “Voorlichting”op maat: voorlichtingsmateriaal, bijeenkomsten en advisering, aansluiting op zorgportaal voor vrouwen met medische vragen.
  • “(H)erkenning” zelfhulp: oase zelfhulp groep, sportimpuls, culinair wijkatelier.
  • “Gedeelde waarden”: verhalen verteller, wijktheater, film.

Voor meer informatie over het gehele project: website gezonde participatie.

 

EIF, van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa.