Kennis

Het KMG is een breed netwerk van organisaties die actief zijn op het gebied van multicultureel Groningen. Er is daarom veel kennis in huis over allerlei onderwerpen. Heeft u een vraag? De leden van het KMG stellen hun kennis graag beschikbaar. Hieronder staat een beknopt overzicht van onderwerpen per thema.

Burgerinitiatieven

 • Maatschappelijke participatie van alle inwoners;
 • Organisatie van multiculturele evenementen;
 • Nieuwe Nederlanders als vrijwilliger;
 • Optimaliseren van het lokale netwerk;
 • Versterken van kwetsbare individuen en groepen.

Inburgering en intergratie

 • Achtergrondinformatie, advies en ondersteuning;
 • Vormgeving wederkerigheid in het integratiebeleid/proces;
 • Succesvolle werkgelegenheidsprojecten;
 • Intercultureel communiceren;
 • Inburgeringstrajecten.

Beleidsontwikkeling

 • Diversiteit in vrijwilligersbeleid;
 • Inburgering en integratie;
 • Multicultureel jeugd- en ouderenbeleid;
 • Participatiebeleid gericht op alle inwoners;
 • Versterken lokaal netwerk.