Samenleving leren kennen

Steunpunt Migranten Veendam

De medewerkers van het Steunpunt Migranten (Compaen) helpen nieuwkomers in Veendam bij het vinden van hun weg in onze samenleving en bij het 'inburgeren'. De medewerkers bieden hulp op diverse terreinen.

  • Wonen, zoals het verzoek om huisvesting, aanvragen gas, water en licht etc.
  • Inkomen en werk, zoals inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen, aanvragen uitkering sociale dienst, aanvragen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, openen bankrekening etc.
  • Gezondheidszorg, zoals het vinden van een huisarts of tandarts, aanvragen zorgverzekering etc.
  • Overige zaken, zoals informatie over peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen; regelen van verzekeringen; informatie over activiteiten bij Compaen etc.

www.compaenveendam.nl

BVNO Oldambt en Bellingwedde

Bureau Vluchtelingen & Nieuwkomers (BVNO) verstrekt informatie en voorlichting over zaken die betrekking hebben op de ontwikkelingen rondom asielzoekers, vluchtelingen, oudkomers, nieuwkomers, migranten en andere vergunninghouders. BVNO stimuleert, begeleidt en ondersteunt activiteiten op het gebied van inburgering, integratie en participatie in Oldambt en Bellingwedde.

Voor wie?

  • mensen die geen Nederlands paspoort hebben, niet goed Nederlands spreken en die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren;
  • inburgeraars die meer willen weten over hun rechten en plichten of vragen hebben over hun inburgeringexamen (inburgeringloket);
  • inburgeraars die deel willen nemen aan de samenleving of die hun sociale contacten willen vergroten. BVNO biedt verschillende activiteiten en cursussen aan die gericht zijn op integratie participatie. Denk bijvoorbeeld aan taalmentoren, interculturele activiteiten, budgettraining, leren fietsen etc. Allerlei activiteiten die bijdragen aan de integratie en participatie.

www.hetoudeambt.nl  (Vluchteling & Nieuwkomers)