Werk en inkomen

Vluchtelingen aan het werk

Vluchtelingen aan het werk: 4 aanbevelingen voor gemeenten door Kennisplatform Integratie & Samenleving, 24 juni 2016. Gemeenten schatten dat zo’n 60% van de vluchtelingen pas kans op werk heeft na het volgen van een aanvullende opleiding of het doen van vrijwilligerswerk. Daarbovenop is dertig procent volgens gemeenten niet bemiddelbaar naar werk. Dat blijkt uit een enquête van Kennisplatform Integratie & Samenleving waarin bijna 200 gemeenten zijn vertegenwoordigd. De onderzoekers doen op basis van de resultaten aanbevelingen voor gemeenten.

Activeringsproject Somaliƫrs

De MJD en de Stichting Somaliërs Groningen vormen samen de kern van het Activeringsproject Groningse Somaliërs. Het doel van dit project is Groningse Somaliërs toeleiden naar passende dagbesteding, opleiding of werk. Meer informatie: René Paulissen (manager MJD), via het centrale telefoonnummer (050) 312 6123 of via mail: info@mjd.nl .

Kracht is Kennis en Kunde

KiKK staat voor Kracht is Kennis en Kunde. Het gaat om een (les)methodiek die de participatiekansen van anderstaligen of andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroot. Voor inburgeraars in de deelnemende locaties van Noorderpoort en het Friesland college wordt KiKK als extra les aangeboden. Dankzij de financiering van het Europees Integratie Fonds en de beide ROC’s, kost het de gemeenten en de inburgeraars niets om hieraan mee te doen.

http://www.noorderpoort.nl/overnoorderpoort/projectkikk/Paginas/default.aspx

 

EIF, van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa.

Wonderen met weinig geld

Wonderen met Weining geld was een landelijk project van het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en het FNV Vrouwenbond. CMO Groningen heeft het project aan de situatie in het Noorden aangepast. Op 20 november 2012 is het project afgerond met de presentatie van de Tipwijzer.
Met dit project kwamen vrouwen uit verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact. Zij deelden hun ervaringen en inzichten en bespraken de eigen inkomenssituatie en de mogelijkheden om die te verbeteren. Vrouwen zijn van jongs af aan gewend om met weinig geld om te gaan. Daar ligt ook hun kracht. Doel van dit project was de kracht van vrouwen te versterken. Tijdens het project werkten de deelnemende vrouwen onder andere aan een Tipwijzer met goede tips uit de praktijk. De organisatie van het project was in handen van Humanitas afdeling Veendam/Menterwolde/Pekela.

Download de Tipwijzer