Preventieve aanpak polarisatie

Van april 2013 tot en met december 2014 liep het project POLRAD (POLarisatie, Radicalisering). Hierin werkten de KMG leden CMO Groningen (projectleider), MJD Groningen en Vluchtelingenwerk Noord Nederland samen met het jongerenwerk Barkema en De Haan en Overstag BV aan een preventief programma om polarisatie en radicalisering onder burgers tegen te gaan.

De kracht van de preventieve POLRAD aanpak is het werven, trainen, inzetten en coachen van rolmodellen afkomstig uit verschillende bevolkingsgroepen. Klik hiervoor verhalen van rolmodellen die meegewerkt hebben aan het project (YouTube).

In het project is een handboek geschreven met twee trainingen. Eén training bedoeld voor het opleiden van rolmodellen en één training bedoeld voor professionals om polarisatie te kunnen signaleren. Het handboek biedt het kader van alle werkzaamheden van het project POLRAD. Op de projectwebsitezijn alle documenten te downloaden in het Nederlands en in het Engels. Hieronder staan de hoofddocumenten van het project POLRAD.

Handboek
- Nederlands
- English

Training rolmodellen
- Deel I in het Nederlands (English Version)
- Deel II in het Nederlands (English Version)

Training professionals
- Nederlands
- English

 

Toelichting

Een rolmodel wil een positief voorbeeld zijn en een actieve bijdrage leveren aan het voorkomen van polarisatie en radicalisering. Een rolmodel legt gemakkelijk contact en inspireert anderen om ook positieve stappen te zetten in hun leven. Aan de basis van het project ligt het gelijknamige expertisenetwerk dat drie jaar geleden is geïnitieerd door de provincie Groningen.

In september 2013 vond de nationale seminar in de Euroborg plaats. Klik hieronder voor het verslag.

- Verslag seminar september 2013 (NL)

- Report seminar September 2013 (EN)

Klik hier voor de presentatie van de MJD over het Activeringsproject Somaliërs

Klik hier voor de brochure over het project in het Nederlands en in het Engels.

Het project POLRAD is financieel mede mogelijk gemaakt door het Europese subsidieprogramma "the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Commission, Directorate General Home Affairs".