Inclusie in tijden van transitie

Inclusief denken en werken wordt veel genoemd als uitgangspunt voor beleid. Iedereen doet mee in de samenleving en dat geldt voor alle bevolkingsgroepen. Maar hoe zorg je ervoor dat daadwerkelijk alle groepen aan bod komen, ook allochtonen en mensen met een beperking bijvoorbeeld? Hoe geef je inclusief beleid vorm als gemeente of als burgers in een periode van grote transities rondom jeugdzorg, zorg, Wmo en Participatiewet?

Met het gezamenlijke project “Inclusie in tijden van transitie bieden de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Groningen, Friesland en Gelderland en Interconnect handvatten, concrete voorbeelden en uitwisseling om met integratiebeleid en inclusief werken effectief aan te sluiten op de transities op lokaal niveau. Het project loopt van 2013 tot en met juni 2015. Het is het doel om de economische, sociale en culturele kloof tussen autochtone burgers en migranten te verminderen.De projectactiviteiten bestaan onder meer uit:


Voor meer informatie over het gehele project: website inclusie in tijden van transitie

 

EIF, van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa.