Ervaren discriminatie 2014

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek verricht naar de mate waarin inwoners van Nederland discriminatie ervaren. Het gaat er dus om wat mensen zelf als discriminatie voelen en benoemen.

  • Een kwart van de inwoners van Nederland heeft in de afgelopen twaalf maanden tenminste één voorval meegemaakt dat zij als discriminerend hebben ervaren.
  • Discriminatie wordt het vaakst ervaren vanwege leeftijd (10% van de Nederlandse bevolking) en etnische herkomst (8%).
  • Van de werkzoekenden heeft 15% zich bij het zoeken naar werk gediscrimineerd gevoeld. Nog eens 14% procent van de werkzoekenden twijfelt of discriminatie een rol speelde in de afwijzingen op sollicitaties.
  • Ruim één op de tien inwoners van Nederland heeft discriminatie ervaren in de openbare ruimte.
  • Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren.
  • Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk. Op de werkvloer en in het onderwijs worden vergelijkbare percentages gerapporteerd.

Dit zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van het rapport Ervaren Discriminatie in Nederland van dr. Iris Andriessen, drs. Henk Fernee en dr. Karin Wittebrood dat op 24 januari 2014 is gepubliceerd. De publicatie verschijnt alleen als pdf en is te downloaden via de website: www.scp.nl

Klik hier voor het volledige persbericht